اخبار و رویدادها

جرثقیل دروازه ای خاص HGC CRANE برای اولین بار در ایران
ساخت جرثقیل HGC CRANE برای اولین بار در ایران جهت پل قطور
جرثقیل دروازه ای خاص HGC CRANE برای اولین بار در ایران
جابجایی کارخانه کارین Karin Crane
کارخانه شرکت مهندسی کارین به شهرک صنعتی بهارستان کرج – خیابان رباط ماشین منتقل گردید.
جابجایی کارخانه کارین Karin Crane