جرثقیل بازویی

 

جرثقیلهای بازویی عموماً جهت ایستگاه های کاری کوچک و جابجایهای سبک و محدود در یک موقعیت خاص کاربرد دارند و در ظرفیت های 125 کیلوگرم تا 10 تن و با طول بازوی مختلف و ارتفاع های متفاوت اجرا می شوند. جرثقیلهای بازویی با کارکرد مستقل قابلیت تولید را در ایستگاه های کاری افزایش می دهند و ضمن سرعت بخشیدن به کارها مانع اتلاف و استهلاک نیروی کار می شوند. چرخش در جرثقیلهای بازویی در زاویه های مختلف تا 360 درجه (چرخش 360 درجه فقط در جرثقیل ستونی و بازویی) امکان پذیر است و این چرخش میتواند برقی یا دستی باشد. جرثقیلهای بازویی در حالتهای ذیل اجرا میگردند: - جرثقیل بازویی جایی که ستون وجود دارد - جرثقیل ستونی بازویی محلی که ستون وجود ندارد - جرثقیل بازویی دیواری حرکت طولی مورد نظر میباشد

ظرفیت : 125 kg تا 10 تن 
دهانه : در طولهای مختلف