جرثقیلهای خاص

 

دنیای جرثقیلها بسیار گسترده و نامحدود میباشد. از اینرو همیشه شاهد انواع و اقسام جرثقیلهای مختلف و متفاوت هستیم. یک جرثقیل میتواند ترکیبی از دو یا چند نوع جرثقیل و مکانیزمهای مختلف و تجهیزات جانبی متنوع باشد. در صنایع بزرگ مانند: فولاد، کشتی سازی، هواپیما سازی، بنادر، نظامی و... جرثقیلهایی با طرح ها و اشکال مختلف و در ابعاد و ظرفیتهای بسیار بالا را شاهد هستیم.