جرثقیل های نیم دروازه ای

 

این مدل جرثقیل ترکیبی از جرثقیل سقفی و دروازه ای میباشد. جرثقیل نیم دروازه ای گاهی در داخل سالنها و گاهی در فضاهای باز استفاده میشود. جرثقیلهای نیم دروازه ای در ظرفیتهای 1 تا 100 تن و دهانه های 4 تا 45 متر عموماً طراحی و اجرا میگردد و همانند جرثقیلهای دیگر قابل طراحی و اجرا در تناژ و دهانه های بالاتر نیز میباشد و عموماً به صورت تک پل یا دو پل میباشند. جرثقیلهای نیم دروازه ای در مدلها و ترکیبهای ذیل اجرا می شوند: - بدون کنسول حالت معمولی - با کنسول( یکطرفه) جهت خروج بار از بین پایه ها - مدل پایه هشتی نوع طراحی - مدل پایه یازده نوع طراحی - مدلBox حالت معمولی و کلی - مدل خرپا کاهش فشار باد و دهانه بزرگ - پایه ثابت عدم حرکت طولی

ظرفیت : 1 تن تا 100 تن
دهانه : 4 متر تا 45 متر