جرثقیلهای سقفی آویز

 

در نوع خود کاملاً کارآمد و بهینه و انحصاری بوده و در خیلی از فضاها یک جرثقیل سقفی بسیار مناسب و مطلوب میباشد. این مدل جرثقیل در ظرفیتهای 500 کیلوگرم تا 10 تن و در دهانه های 4 تا 45 متر اجرا میشود. جرثقیل سقفی Suspensionدر ابعاد و ظرفیتهای دیگر نیز قابل اجرا میباشد و این موضوع بستگی به نوع سازه سقف و استحکام آن دارد زیرا این مدل جرثقیل سقفی به سقف فضای مورد نظر نصب میگردد و همانند یک جرثقیل سقفی تک پل عمل مینماید. جرثقیل سقفی آویز یک مدل جرثقیل سقفی مناسب جهت دهانه های بالا حتی 100 متر (مانند آشیانه هواپیما) میباشد. جرثقیلهای سقفی آویز در مدلهای ذیل اجرا میگردند: - جرثقیل سقفی آویز حالت معمولی - ترکیب با جرثقیل سقفی نوع موقعیت نصب - ترکیب با جرثقیل نیم دروازهای نوع موقعیت نصب و کارآیی

ظرفیت : 500 kg تا 10 تن
دهانه : 4 متر تا 45 متر