جرثقیل OPEN WINCH

 

عموماً بالابرها بر اساس تناژ، ارتفاع و سرعت استاندارد تعریف شده ای طراحی وساخته می شود. بعضی مواقع در صنایع و یا امور دیگر با مشکل ارتفاع و یا تناژ زیاد و یا سرعت و کارهای خاص مواجه می شویم. در این مواقع می توان از سیستم های Open Winchاستفاده کرد. در این سیستم اجزای بالابر به صورت جداگانه طراحی و ساخته می شوند و سپس با یکدیگر مونتاژ می گردند و در اصل بالابری ساخته می شود که اجزای آن الکترو موتور، ترمز، گیربکس، درام سیم بکسل، قلاب، تراورس و اجزا و لوازم برقی و سایر متعلقات می باشد.