جرثقیلهای سقفی مونوریل

 

ساده، سبک و مطلوب جهت کارهای ساده و جابجایهای خطی و معمولی میباشد. جرثقیل سقفی مونوریل جزء جرثقیلهای چهار کاره بوده و فقط حرکت در جهت بالا و پایین و در طول رفت و برگشت را دارد. جرثقیلهای مونوریل در مدلهای مختلف و ظرفیتهای 125 کیلوگرم تا 10 تن و طولهای مختلف عمدتاً اجرا میشوند. البته افزایش تناژ در این مدل جرثقیل نیز وجود دارد، اما عمدتاً این مدل جرثقیل جهت ظرفیتهای پایین استفاده میشود و در صنایع خودرو سازی کاربرد بسیار دارند. جرثقیلهای مونوریل در مدلهای ذیل اجرا میشوند: - مونوریل خطی حالت معمولی - مونوریل Lشکل نوع موقعیت Lشکل - Uشکل نوع موقعیت Uشکل - گرد یا بسته موقعیت به صورت دایره یا بسته میباشد - منحنی به صورت یک منحنی منظم - مونوریل طول متغییر افزایش طول مسیر

ظرفیت : 125 kg تا 10 تن
دهانه : در طولهای مختلف