جرثقیل MGC

 

این جرثقیل ترکیبی از جرثقیل دروازه ای و ترانستینر میباشد. MGCبه عنوان یک جرثقیل دروازه ای پرتابل برای انواع فضاهای باز و مختلف دیگر کارایی دارد و در هر جایی که نخواهیم از سیستمهای ریل گذاری استفاده نماییم، این مدل جرثقیل میتواند چاره کار باشد.

ظرفیت : در تناژهای مختلف
دهانه : در ابعاد مختلف